เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/70 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เปิดรับเอกสาร "สรุปเนื้อหา" เก็ง ขอบเขตก่อนสอบ แพ่ง-อาญา และกม.พิเศษ สมัย 1/70

สรุปเตรียมสอบ “เนติบัณฑิต”
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายพิเศษสมัย 1/70
www.natilawyer.com
ถอดเทป,สรุป”เนื้อหา” และ“ขอบเขต”ก่อนสอบ “แพ่ง” เท่านั้น ราคา 4,800 บาท
สมัครเอกสารชุดนี้ทั้งหมดพร้อมไฟล์เสียงแพ่ง ราคา 5,500 บาท


ตัวอย่าง สรุป การค้าระหว่างประเทศ สมัย 1/69
ไฟล์ที่จัดส่งให้จริงๆ ไม่ได้มีการแก้ไขใดใดทั้งสิ้นคะ
การค้า 699.pdf (344.85 KB)

ตัวอย่างสรุป "ตั๋วเงิน"เฉพาะชุดสุดท้าย สมัย 1/69
ตั๋วเงิน ชุดสุดท้าย 699.pdf (334.91 KB)เปิดรับสมัครจากวันนี้ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 หลังจากนี้ปิดรับเพราะท่านจะอ่านไม่ทัน
         
เอกสารแพ่ง 1-70.jpg.png
2017-3-29 11:15


         
BB7.jpg
2017-4-27 08:43

         
        ก่อนอื่นทางเราขอแจ้งว่าสมัยนี้ขอไม่แยกเอกสาร “สรุปเนื้อหา เก็งก่อนสอบ” ออกจากเอกสารถอดเทป เพราะเวลาที่ทางเรารวบรวมเนื้อหาชุดก่อนสอบเราจะแจ้งท่านอาจจะตกหล่น สมัยนี้จึงจัดทำเอกสารชุดเดียวกัน

ถอดเทปเฉพาะรายวิชา การถอดเทปจะช่วยให้ได้เนื้อหา ประเด็นครบ ฎีกาครบเพื่อจัดทำสรุปที่ครบถ้วน
1.ตั๋วเงิน ภาคค่ำ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
2.หุ้นส่วน ภาคค่ำ ท่านสหธน รัตนไพจิตร
3. ทรัพย์-ที่ดิน ภาคค่ำ ท่านพฤฒิพร เนติโพธิ์
4.รายวิชาที่ทางเว็บไม่ได้ถอดเทปจะเน้นการฟังซ้ำๆ เพื่อจัดทำสรุปให้ได้ขอบเขตที่ตรงที่สุด **

เอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (การจัดส่งติดตามที่เฟสบุ๊คหรือทางเว็บ)
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ทางเราจะจัดทำ “อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ” เราตั้งใจเปิดรับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆ
        1.เอกสารจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
        1.1 สรุปเนื้อหาที่จะใช้อ่านสอบ “แพ่ง” และกฎหมายพิเศษ (ติดตามทางเฟสบุ๊ค) จัดส่งเอกสารสรุปสมัย 1/69 เช่น ตั๋วเงิน มรดก ทรัพย์ที่ดิน การค้าระหว่างประเทศ เริ่มจัดส่ง 25 พฤษภาคม 2560 พร้อมฎีกาใหม่ อัพเดทถึงล่าสุด ฎีกาศาลเล่ม 3 ปี 2559
        1.2 สรุปขอบเขตก่อนสอบ จะจัดส่ง 3 ครั้ง คือ สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 14 หรืออาจจะสัปดาห์ที่ 15
และหลังปิดคอร์ส       
        2.เอกสารสรุปเนื้อหา จัดทำอย่างไร
        การสรุปเนื้อหา ทางเราจัดทำเอกสารโดยจัดทำเป็นรายข้อ จัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละข้อครบ ประกอบด้วย
        -สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องที่สำคัญในข้อนั้นครบทั้งหมด เน้นจากห้องเรียน ติดตามการบรรยายจากห้องเรียนเป็นหลัก
-การวางรูปแบบของการสรุปเอกสารของ natilawyer เน้นภาพรวม และสรุปแยกเป็นย่อหน้า หรือเป็นข้อๆ มีข้อสังเกต ข้อควรจำ พร้อมทั้งอธิบายเรื่องที่สำคัญๆ ให้ครบ หลักกฎหมายที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจจะนำมาไว้ในเอกสารชุดทั้งหมด ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ หลักกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ฎีกาที่น่าสนใจ และนำมาจากการบรรยายในห้องเรียนที่ท่านอาจารย์ผู้บรรยายแต่ละท่านรับผิดชอบในข้อนั้นๆ นำมาเรียบเรียงว่าท่านสนใจประเด็นใดบ้าง อธิบายให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ น่าออกข้อสอบ โยงมาตราใช้ด้วยกันได้ จับหลักกฎหมายที่น่าสนใจมาใช้ด้วยกันได้
-ประเด็นใหม่จากฎีกา บทบรรณาธิการจากสมัย 63-70
-หลักกฎหมายนำมาจากฎีกาและตัวบทกฎหมาย
-ประเด็นที่น่าสนใจนำมาจากในห้องเรียน (ฟังจากไฟล์เสียงซ้ำๆ 2-3 รอบ)
-ฎีกาที่น่าสนใจ การเรียบเรียงเราจะอธิบายหลักสำคัญของฎีกา ประเด็นที่ควรจำ ควรให้ความสนใจ แยกอธิบายฎีกาเป็นข้อๆ
-ฎีกาใดท่านอาจารย์ใดสนใจ ในเอกสารจะนำมาวางให้ทั้งหมด
-ประเด็นใดที่ท่านอาจารย์ใดสนใจ ข้อสอบเก่านำทำให้ทุกสมัย แล้วแต่การจัดวางของแต่ละปีไม่เหมือนกัน
        -ฎีกาหลักกฎหมายที่ดีจนถึงล่าสุด 2560 จะนำมาจัดทำรวมในเอกสารเนื้อหาตามเรื่องที่เราจัดทำและมีฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ พิมพ์ให้ต่างหาก 1 ชุด จากปี 2555-2560        การจัดทำสรุป “เนื้อหา” บางเรื่องที่น่าสนใจจัดทำแบบละเอียดที่สุด ฟังการบรรยายจากห้องเรียน ตามอาจารย์ที่รับผิดชอบในข้อนั้นให้ครบ ก่อนตัดเรื่องใดออกเรามั่นใจแล้วจึงตัดออกให้ รวมคำบรรยายเรานำมาจัดทำในเอกสารนี้ด้วยอยู่แล้ว จุดเน้นของการทำเอกสารของเรา “โยง”ให้เป็นเรื่องเดียวกัน อ่านมาตรานี้ สามารถเข้าใจอีกมาตราหนึ่งได้
        เอกสารสรุปเนื้อหา ข้อละประมาณ 60-120 ขึ้น แล้วแต่ข้อ เนื้อหา ความสำคัญของเนื้อหาที่น่าสนใจ แต่ละข้อไม่เกิน 120 หน้า
        เนื้อหาที่นำมารวบรวมไว้ในเอกสารชุดนี้ จากภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน และรวมคำบรรยาย ถอดเทป ฎีกาใหม่ล่าสุดจากของเนติบัณฑิต (เล่มขาว) และจากศาลฎีกา (เล่มน้ำเงิน)และมาตราที่น่าสนใจ การบรรยายในห้องเรียน จะตั้งใจทำให้เท่าที่มีความสามารถจัดทำได้

        3. นอกจากเราจัดทำสรุปเนื้อหา เราจัดทำถอดเทป ถอดเทปเฉพาะอาจารย์ที่ท่านได้รับเลือกออกข้อสอบบ่อย
        4.สรุปขอบเขตก่อนสอบ จากปกติที่จัดทำในสมัยที่ผ่านๆ มา จะตัดเนื้อหาลงมาให้และเลือกฎีกาที่น่าสนใจให้ ประมาณข้อละ 10-30 หน้า บอกทุกอย่างที่อยากจะบอกจะนำลงในเอกสารชุดนี้ อาจจะมีเฉพาะท่านประเสริฐ ที่ทุกสมัยเรานำจากถอดเทปมาตัด และสรุปเนื้อหาเน้นๆ ตามที่ท่านบรรยายเน้นในห้องเป็นเรื่องๆ
       
    การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี         

      
        บัญชีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 034-2-85289-0 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ซีคอนบางแค ชื่อบัญชี Banjong wongt…ค่ะ
            
            บัญชีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 138-2-23278-1 ธนาคารทหารไทย สาขา ซีคอน บางแค ชื่อบัญชี Banjong wongt… ค่ะ


        การสมัครสรุปเนื้อหา เก็งก่อนสอบ และถอดเทปแพ่งสมัย 1/70
        1.โอนเงินตามบัญชีโอนให้มีเศษ เช่น 4,800.01 เป็นต้น
        2.แจ้งการโอนเงิน จำนวนเงิน วันที่โอนเงิน เวลาโอนเงิน ทางเฟสบุ๊ค
        3.แจ้ง USER ที่สมัครใช้งานในเว็บ www.natilawyer.com
        4.แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ชัดเจน
        5. ถ่ายภาพบัตรนักศึกษาเนติบัณฑิต ส่งทางกล่องข้อความ inbox ในเฟสบุ๊ค
(สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็น นศ.เนติฯ ใช้บัตร ปชช.หรือบัตรนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย และเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาเนติบัณฑิตส่งมายืนยันภายหลัง)
        6.**ไม่รับบุคคลที่สมัครแทนคนอื่น ติวเตอร์ ทีมงานติวเตอร์ทุกสถาบัน ตรวจสอบพบไม่คืนเงิน
ตัดสิทธิการโหลดทันที
        หมายเหตุ หากไม่มีภาพถ่ายบัตรนักศึกษาเนติบัณฑิต ทางเว็บจะไม่รับและไม่ตั้งสิทธิ
ในการโหลดเอกสารและไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารแพ่ง 1-70.jpg.png
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณคับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณคับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด

แนะนำกระทู้ ปิด


สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 (ฟรีถอดเทป)

บริการภาค 1/67 สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 และโปรโมชั่นที่ดีตลอดภาค 1/67 นี้ค่ะ ...


แสดง