เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/70 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3864/2554

คำถาม    เจ้าของที่ดินยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อมาศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะผู้ร้องไม่ชำระค่าขึ้นศาล แต่เจ้าของที่ดินยังคงปล่อยให้ผู้ร้องครอบครองที่ดินต่อมาจะถือว่าผู้ร้องครอบครองโดยความสงบหรือไม่ และจะมีผลต่อการนับระยะเวลาครอบครองปรปักษ์หรือไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 3864/2554   
เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการแสดงความเห็น

               คำถาม   ผู้ที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ จะต้องรู้ว่าทรัพย์สินที่ตนครอบครองเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ หากครอบครองโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเอง แต่ความจริงเป็นที่ดินของผู้อื่น ผู้ครอบครองได้สิทธิ์หรือไม่
                คำพิพากษาฎีกาที่  3866/2554   
เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการแสดงความเห็น
คำถาม  การใช้สิทธิในที่ดินทั้งสองแปลงในฐานะเจ้าของที่ดินร่วมกัน หากต่อมามีการโอนที่ดินแปลงหนึ่งไป ผู้รับโอนจะนำสิทธิที่เจ้าของรวมมีอยู่ในที่ดินที่รับโอน มารับต่อเนื่องเพื่อให้ได้ภาระจำยอมโดยอายุความได้หรือไม่
คำพิพากษาฎีกาที่ 14015/2553
เนื้อหาถูกซ่อน จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อคุณทำการแสดงความเห็น
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)
เปิดรับสมัครสมาชิกไฟล์เสียง/ถอดเทปเนติบัณฑิต2/64 ไฟล์เสียง/ถอดเทปตั๋วทนายภาคปฏิบัติรุ่น36

thankkkkkkkk
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณมากๆค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 1# admin


    ขอบคุณค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณมากๆค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 1# admin


    ขอบคุณค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 1# admin


    ขอบคุณค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอบคุณครับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ตอบกลับ 1# admin


    thx
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด

แนะนำกระทู้ ปิด


สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 (ฟรีถอดเทป)

บริการภาค 1/67 สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 และโปรโมชั่นที่ดีตลอดภาค 1/67 นี้ค่ะ ...


แสดง