เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/70 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63
กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เปิดรับสมัครเอกสาร "สรุปเนื้อหา" เก็ง ขอบเขตก่อนสอบ แพ่ง และกม.พิเศษ สมัย 1/71

ก่อนอื่นทางเราขอแจ้งว่าสมัยนี้ขอไม่แยกเอกสาร “สรุปเนื้อหา เก็งก่อนสอบ” ออกจากเอกสารถอดเทป เพราะเวลาที่ทางเรารวบรวมเนื้อหาชุดก่อนสอบเราจะแจ้งท่านอาจจะตกหล่น สมัยนี้จึงจัดทำเอกสารชุดเดียวกัน

เราจัดทำเอกสาร "แพ่ง" เป็นสมัยที่ 9 ที่จัดทำในสมัย 1/71 นี้ค่ะ
เอกสารแพ่ง 71-5.jpg
2018-4-6 18:23

ตัวอย่างสรุปทรัพย์ที่ดิน และตั๋วเงิน สมัย 1/70 (บางส่วน) ไฟล์ไม่ได้แก้ไขใดใด


ตั๋วเงิน ชุดสุดท้าย.pdf (299.11 KB)
ทรัพย์ที่ดิน 70.pdf (747.56 KB)

สมัย 1/70 และสมัย 69 พร้อมคำแนะนำ สมัย 1/70 เอกสารแจกฟรี สมัย 70 สมัยนี้รอใกล้ๆ เปิดเรียน มีเวลาจะอัพเดทให้ใหม่ค่ะ


ตั๋วเงิน 69.pdf (334.91 KB)
การค้าระหว่างประเทศ 69.pdf (344.85 KB)
ถอดเทป ดร.เกียรติขจร 70.pdf (532.26 KB)
ถอดเทป ศ.พ_เศษ มล.ไกรฤกษ_ w4.pdf (535.76 KB)
ถอดเทป อ.ประเสริฐ77 .pdf (497.23 KB)
ถอดเทป อ.ประเสริฐ 70.pdf (867.66 KB)
แนะนำตั๋วเงิน 70.pdf (352.47 KB)
แนะนำทรัพย์ที่ดิน 70.pdf (203.04 KB)
แนะนำมรดก 70.pdf (144.2 KB)
อ.มล.กรฤกษ์ 70.pdf (253.66 KB)

ถอดเทปเฉพาะรายวิชา สมัย 1/71 การถอดเทปจะช่วยให้ได้เนื้อหา ประเด็นครบ ฎีกาครบเพื่อจัดทำสรุปที่ครบถ้วน
1.ตั๋วเงิน ภาคค่ำ ท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
2.หุ้นส่วน ภาคค่ำ ท่านสหธน รัตนไพจิตร
3.ทรัพย์-ที่ดิน ภาคค่ำ ท่านพฤฒิพร เนติโพธิ์
4.ทรัพย์-ที่ดิน ภาคปกติ ท่านสมจิตร์ ทองศรี
5.รายวิชาที่ทางเว็บไม่ได้ถอดเทปจะเน้นการฟังซ้ำๆ เพื่อจัดทำสรุปให้ได้ขอบเขตที่ตรงที่สุด **

เอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (การจัดส่งติดตามที่เฟสบุ๊คหรือทางเว็บ)
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ทางเราจะจัดทำ “อ่านรายละเอียดให้เข้าใจ” เราตั้งใจเปิดรับสำหรับท่านที่สนใจจริงๆ
        1.เอกสารจะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
        1.1 สรุปเนื้อหาที่จะใช้อ่านสอบ “แพ่ง” และกฎหมายพิเศษ (ติดตามทางเฟสบุ๊ค) จัดส่งเอกสารสรุปสมัย 1/70 .ให้อ่านก่อนเปิดเรียน จะปรับเนื้อหาให้ถึงฎีกาใหม่ล่าสุดก่อนจัดส่งช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เช่น ตั๋วเงิน มรดก ทรัพย์ที่ดิน การค้าระหว่างประเทศ เริ่มจัดส่ง 25 พฤษภาคม 2561 พร้อมฎีกาใหม่ อัพเดทถึงล่าสุด 2560-2561
        1.2 สรุปขอบเขตก่อนสอบ จะจัดส่ง 4 ครั้ง คือ สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 10 หรืออาจจะสัปดาห์ที่ 15
และหลังปิดคอร์ส 1 ชุด      
        2.เอกสารสรุปเนื้อหา จัดทำอย่างไร
        การสรุปเนื้อหา ทางเราจัดทำเอกสารโดยจัดทำเป็นรายข้อ จัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละข้อครบ ประกอบด้วย
        -สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องที่สำคัญในข้อนั้นครบทั้งหมด เน้นจากห้องเรียน ติดตามการบรรยายจากห้องเรียนเป็นหลัก
-การวางรูปแบบของการสรุปเอกสารของ natilawyer เน้นภาพรวม และสรุปแยกเป็นย่อหน้า หรือเป็นข้อๆ มีข้อสังเกต ข้อควรจำ พร้อมทั้งอธิบายเรื่องที่สำคัญๆ ให้ครบ หลักกฎหมายที่น่าสนใจ ประเด็นที่น่าสนใจจะนำมาไว้ในเอกสารชุดทั้งหมด ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ หลักกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ฎีกาที่น่าสนใจ และนำมาจากการบรรยายในห้องเรียนที่ท่านอาจารย์ผู้บรรยายแต่ละท่านรับผิดชอบในข้อนั้นๆ นำมาเรียบเรียงว่าท่านสนใจประเด็นใดบ้าง อธิบายให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจ น่าออกข้อสอบ โยงมาตราใช้ด้วยกันได้ จับหลักกฎหมายที่น่าสนใจมาใช้ด้วยกันได้
-ประเด็นใหม่จากฎีกา บทบรรณาธิการจากสมัย 63-71
-หลักกฎหมายนำมาจากฎีกาและตัวบทกฎหมาย
-ประเด็นที่น่าสนใจนำมาจากในห้องเรียน (ฟังจากไฟล์เสียงซ้ำๆ 2-3 รอบ)
-ฎีกาที่น่าสนใจ การเรียบเรียงเราจะอธิบายหลักสำคัญของฎีกา ประเด็นที่ควรจำ ควรให้ความสนใจ แยกอธิบายฎีกาเป็นข้อๆ
-ฎีกาใดท่านอาจารย์ใดสนใจ ในเอกสารจะนำมาวางให้ทั้งหมด
-ประเด็นใดที่ท่านอาจารย์ใดสนใจ ข้อสอบเก่านำทำให้ทุกสมัย แล้วแต่การจัดวางของแต่ละปีไม่เหมือนกัน
        -ฎีกาหลักกฎหมายที่ดีจนถึงล่าสุด 2561 จะนำมาจัดทำรวมในเอกสารเนื้อหาตามเรื่องที่เราจัดทำและมีฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ พิมพ์ให้ต่างหาก 1 ชุด จากปี 2555-2561        การจัดทำสรุป “เนื้อหา” บางเรื่องที่น่าสนใจจัดทำแบบละเอียดที่สุด ฟังการบรรยายจากห้องเรียน ตามอาจารย์ที่รับผิดชอบในข้อนั้นให้ครบ ก่อนตัดเรื่องใดออกเรามั่นใจแล้วจึงตัดออกให้ รวมคำบรรยายเรานำมาจัดทำในเอกสารนี้ด้วยอยู่แล้ว จุดเน้นของการทำเอกสารของเรา “โยง”ให้เป็นเรื่องเดียวกัน อ่านมาตรานี้ สามารถเข้าใจอีกมาตราหนึ่งได้
        เอกสารสรุปเนื้อหา ข้อละประมาณ 60-120 ขึ้น แล้วแต่ข้อ เนื้อหา ความสำคัญของเนื้อหาที่น่าสนใจ แต่ละข้อไม่เกิน 120 หน้า
        เนื้อหาที่นำมารวบรวมไว้ในเอกสารชุดนี้ จากภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน และรวมคำบรรยาย ถอดเทป ฎีกาใหม่ล่าสุดจากของเนติบัณฑิต (เล่มขาว) และจากศาลฎีกา (เล่มน้ำเงิน)และมาตราที่น่าสนใจ การบรรยายในห้องเรียน จะตั้งใจทำให้เท่าที่มีความสามารถจัดทำได้

        3. นอกจากเราจัดทำสรุปเนื้อหา เราจัดทำถอดเทป ถอดเทปเฉพาะอาจารย์ที่ท่านได้รับเลือกออกข้อสอบบ่อย
        4.สรุปขอบเขตก่อนสอบ จากปกติที่จัดทำในสมัยที่ผ่านๆ มา จะตัดเนื้อหาลงมาให้และเลือกฎีกาที่น่าสนใจให้ ประมาณข้อละ 10-30 หน้า บอกทุกอย่างที่อยากจะบอกจะนำลงในเอกสารชุดนี้ อาจจะมีเฉพาะท่านประเสริฐ ที่ทุกสมัยเรานำจากถอดเทปมาตัด และสรุปเนื้อหาเน้นๆ ตามที่ท่านบรรยายเน้นในห้องเป็นเรื่องๆ
        
    การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี         

      
        บัญชีที่ 1 โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 034-2-85289-0 ธนาคารกสิกรไทย  สาขา ซีคอนบางแค ชื่อบัญชี Banjong wongt…ค่ะ
            
            บัญชีที่ 2 โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 138-2-23278-1 ธนาคารทหารไทย สาขา ซีคอน บางแค ชื่อบัญชี Banjong wongt… ค่ะ


        การสมัครสรุปเนื้อหา เก็งก่อนสอบ และถอดเทปแพ่งสมัย 1/71
        1.โอนเงินตามบัญชีโอนให้มีเศษ เช่น 4,800.01 เป็นต้น
        2.แจ้งการโอนเงิน จำนวนเงิน วันที่โอนเงิน เวลาโอนเงิน ทางเฟสบุ๊ค
        3.แจ้ง USER ที่สมัครใช้งานในเว็บ www.natilawyer.com
        4.แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ชัดเจน
        5. ถ่ายภาพบัตรนักศึกษาเนติบัณฑิต ส่งทางกล่องข้อความ inbox ในเฟสบุ๊ค
(สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครเป็น นศ.เนติฯ ใช้บัตร ปชช.หรือบัตรนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย และเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาเนติบัณฑิตส่งมายืนยันภายหลัง)
        6.**ไม่รับบุคคลที่สมัครแทนคนอื่น ติวเตอร์ ทีมงานติวเตอร์ทุกสถาบัน ตรวจสอบพบไม่คืนเงิน
ตัดสิทธิการโหลดทันที
        หมายเหตุ หากไม่มีภาพถ่ายบัตรนักศึกษาเนติบัณฑิต ทางเว็บจะไม่รับและไม่ตั้งสิทธิ
ในการโหลดเอกสารและไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด

แนะนำกระทู้ ปิด


สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 (ฟรีถอดเทป)

บริการภาค 1/67 สรุปแพ่ง - อาญา 1/67 และโปรโมชั่นที่ดีตลอดภาค 1/67 นี้ค่ะ ...


แสดง