เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/72 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63

ช่วยเหลือ


ผู้ดูแลระบบ ระดับการใช้งานกลุ่ม

ระดับผู้ใช้ Rank: 9Rank: 9Rank: 9 จัดการบอร์ด ดูแลบอร์ดทั้งหมด

จัดการบอร์ด

[ เปิด ]

ปักหมุดกระทู้ ปักหมุด IIIเพิ่มเข้ากระทู้สำคัญ กระทู้สำคัญ IIIกด/ดันกระทู้ เน้นสีกระทู้
แนะนำกระทู้ ประทับตรากระทู้ ล็อคกระทู้ ย้ายกระทู้
แก้ไขประเภทกระทู้ คัดลอกกระทู้ รวมกระทู้ แยกกระทู้
ซ่อมแซมกระทู้ การคืนเงิน แก้ไขโหวต ลบรางวัล
แก้ไขกิจกรรม แก้ไขการค้าขาย แก้ไขโพสต์ เตือนโพสต์
แบนโพสต์ ลบโพสต์ ดูรายงานจากผู้ใช้ ตรวจสอบโพสต์
ตรวจสอบผู้ใช้ แบนผู้ใช้ แบนไอพี แก้ไขผู้ใช้งาน
ลบโพสต์พร้อมกัน สร้างประกาศ ไม่จำกัดการโพสต์ ดูไอพีผู้ใช้งาน

สิทธิทั่วไป

[ เปิด ]

พื้นฐาน
เข้าชมบอร์ด
สิทธิ์การอ่าน 200
การดูโปรไฟล์
ใช้ซ่อนตัว
รูปแบบการค้นหา ค้นหาโดยข้อความ
ใช้ชื่อเล่น
กำหนดสถานะเอง
สิทธิการโพสต์
ตั้งกระทู้ใหม่
ตอบกระทู้
สร้างโพลล์
โหวต
ตั้งกระทู้รางวัล
ตั้งกระทู้กิจกรรม
ตั้งกระทู้โต้วาที
ตั้งกระทู้ค้าขาย
ขนาดลายเซ็นที่แทรกได้ 500 ไบต์
ลายเซ็นใช้โค๊ด Discuz!
ลายเซ็นใช้โค๊ด [img] ได้
ขนาดสูงสุดของประวัติย่อ 200 ไบต์
ประวัติย่อใช้โค๊ด Discuz! ได้
ประวัติย่อใช้โค๊ด [img] ได้
แนะนำกระทู้ +1
สิทธิ์การแนบไฟล์
ดาวน์โหลดและดูไฟล์แนบได้
อัพโหลดไฟล์แนบได้
ใช้โค๊ด [img] ได้
ขนาดไฟล์อัพโหลดสูงสุด ไม่จำกัด
ในแต่ละวันอัพโหลดขนาดไฟล์ได้สูงสุด ไม่จำกัด
นามสกุลไฟล์ ไม่จำกัด

สิทธิการใช้บอร์ด

[ เปิด ]

ชื่อบอร์ด เข้าชมกระทู้ ตั้งกระทู้ ตอบกระทู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อัพโหลดไฟล์แนบ
**เอกสาร แพ่ง สรุปเก็งขอบเขตสมัย 1/71**
เปิดรับจัดทำMP3เนติบัณฑิต วิแพ่ง-วิอาญา สมัย 2/73
เปิดรับจัดทำMP3เนติบัณฑิต สมัย2/73 วิ.แพ่ง-วิ.อาญ
วิ.แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ สมัย 2/73
MP3 วิ.แพ่ง เนติบัณฑิตสมัย 2/73
วิ.อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ สมัย 2/73
MP3 วิ.อาญา เนติบัณฑิตสมัย 2/73
อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ สมัย 1/73
MP3 อาญา เนติบัณฑิตสมัย 1/73
แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ สมัย 1/73
MP3 แพ่ง เนติบัณฑิตสมัย 1/73
วิ.อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/72
MP3 วิ.อาญา เนติบัณฑิตสมัย 2/72
วิ.แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 2/72
MP3 วิ.แพ่ง เนติบัณฑิตสมัย 2/72
ไฟล์เสียงเนติวิ.แพ่ง ,วิ.อาญาสมัย 2/ 69 แบบโหลดจาก
natilawyer กลุ่ม A (สองขา)
ถอดเทปเนติ,สรุป แพ่ง - อาญา สมัย 1/69
natilawyer กลุ่ม B (วิ.แพ่ง)
กลุ่ม DD ถอดเทป วิ.แพ่ง สรุป 2/66 5,200
กลุ่ม EE สรุปขอบเขตทั้งหมด
กลุ่ม CC ถอดเทปสองขา **ฟรีสรุปสองขา 6,400
กลุ่ม AA ถอดเทป วิ.แพ่ง
ถอดเทปวิ.แพ่ง 2/64(โหลดฟรี)
admin
law พิเศษ
gong
ถอดเทป (อาญา) เนติบัณฑิต 1/66
สรุปแพ่ง และอาญา 1/67