เนติบัณฑิตยสภา ,natilawyer,เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต, เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปเนื้อหาแพ่ง ,สรุปเนื้อหาอาญา เก็งก่อนสอบแพ่ง เก็งก่อนสอบอาญา ครบรวมกฎหมายพิเศษ กฎหมายสมัย 1/70 ประเด็นสำคัญ ฎีกาที่น่าสนใจ อัพเดทฎีกาใหม่ล่าสุด https://www.facebook.com/natilawyer63

natilawyer,เนติบัณฑิต เริ่มเรียนเนติบัณฑิต mp3เนติบัณฑิต,ไฟล์เสียงเนติบัณฑิต เทปคำบรรยายเนติบัณฑิต ,เตรียมสอบเนติบัณฑิต แพ่ง -อาญา สรุปแพ่ง สรุปอาญา ถอดเทป แพ่ง สมัย 1/70, ถอดเทป อาญา สรุปรวมคำบรรยาย ถอดเทปแพ่ง ถอดเทปอาญา ฎีกา 2555,2556,2557,2558,2559 สมัย 1/70 ติดต่อทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/natilawyer63 's Archiver

**เอกสาร แพ่ง สรุปเก็งขอบเขตสมัย 1/71**

อาญา ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 1/71

แพ่ง ภาคปกติ ภาคค่ำ และภาคทบทวน สมัย 1/71

เปิดรับจัดทำ MP3 เนติบัณฑิต แพ่ง-อาญา สมัย 1/71

เปิดรับสมัคร MP3 เนติ สมัย 2-70

เปิดรับสมัคร MP3 สมัย 1/70 แพ่ง-อาญา กม.พิเศษ

ถอดเทปเนติ,สรุป แพ่ง - อาญา สมัย 1/69

ไฟล์เสียงเนติวิ.แพ่ง ,วิ.อาญาสมัย 2/ 69 แบบโหลดจาก

natilawyer กลุ่ม A (สองขา)


Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)